Rada Rodziców - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Rodziców                   
               Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Dobroniu działa na podstawie
                art.  53 i 54 ustawy z dnia 07 września 1991r. - Ustawa o Systemie Oświaty
                ze  zmianami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia 19 marca 2009r.  o zmianie
                Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw...
                (Dz.U. z 2009r. Nr56, poz.458)

                     Zadania i kompetencje dotyczące działalności Rady Rodziców Publicznego
                      Przedszkola w Dobroniu znajdują się w statucie przedszkola
                                                                              >>> pobierz statut


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego