Budżet - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Budżet           
      BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2013 = 464 791,00 zł.                  Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola na 2013 rok.                    Kwota ta przeznaczona jest na
:


                1. wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych

                     i administracyjno-obsługowych,

                2. składki na ubezpieczenie społeczne,

                3. składki na fundusz pracy,

                4. zakup usług zdrowotnych

                5. dokształcanie nauczycieli,

                6. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,

                7. bieżące naprawy i remonty,

                8. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,

                9. zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,

              
10. fundusz świadczeń socjalnych

              
11. zakup usług telekomunikacyjnych

              
12. zakup energii

              
13. zakup usług pozostałych
              
              
14. zakup środków żywności

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego