Sprawozdania finansowe - bip przedszkole

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawozdania finansowe

        
       


  Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Publicznego Przedszkola w Dobroniu  sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu:

BILANS jednostki Publicznego Przedszkola w Dobroniu  sporządzony na dzień 2018-12-31


BILANS jednostki Publicznego Przedszkola w Dobroniu  sporządzony na dzień 2019-12-31


BILANS jednostki Publicznego Przedszkola w Dobroniu  sporządzony na dzień 2020-12-31

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego